Tutorials · 15 de març de 2022

PERSONATGES AUTÈNTICS

Una narració és la història de personatges.

Els personatges són el motor de l’acció.

Reaccionen a allò que els passa i evolucionen alhora que l’acció avança.

Perquè un personatge sigui creïble, la seva construcció ha de ser acurada.

Hi ha personatges que tenen dubtes, que evolucionen al llarg de la història, que tenen conflictes i pors, que ploren i es vessen el vi per sobre; n’hi ha que acaben tal i com han començat, que no experimenten cap canvi al llarg de la història, que són plans i buits.

Aquí t’explico com construir un personatge autèntic!